Hoe het begon


In de zomer van 2015 heeft een aantal inwoners van Asperen het initiatief opgevat om een activiteit op te zetten waarmee de leefbaarheid en sociale cohesie binnen Asperen zou worden gestimuleerd. Dit initiatief is vervolgens uitgewerkt in een concreet plan om vanaf januari 2016 op wekelijkse basis een gezamenlijke, warme maaltijd te organiseren. Alle inwoners van Asperen zijn welkom, in het bijzonder zij die zich eenzaam voelen en/of het fijn vinden om anderen te ontmoeten.

De initiatiefnemers vinden het heel belangrijk dat de activiteit voor iedereen toegankelijk is en dat de drempel om te komen zo laag mogelijk is. Daarom is de wekelijkse maaltijd gratis en vindt deze plaats in het dorpshuis van Asperen.

De gemeente Lingewaal vond het een goed initiatief en ondersteunde het daarom met een eenmalige subsidie om het project op te starten.

Op donderdag 7 januari is de eerste maaltijd geweest. Sindsdien komen er wekelijks ongeveer 40 bezoekers. Half april 2016, toen duidelijk werd dat het initiatief een bestendig karakter had,  is het project omgezet in een stichting.

DSC01107

Het bestuur van Stichting SpreekSmakelijk draagt zorg voor de organisatie van de wekelijkse maaltijd. Zij wordt hierbij ondersteund door een groep van zo’n 40 vrijwilligers. Aangezien de activiteit voor de bezoekers gratis is, zal de stichting zich tevens inzetten voor het werven van fondsen om de activiteit ook in de toekomst voor te kunnen zetten.