Missie


Gedreven door de liefde voor de medemens wil het bestuur van Stichting SpreekSmakelijk zich inzetten om op een actieve manier om te zien naar de inwoners van Asperen. Hierbij richt de stichting zich op alle inwoners van Asperen, zonder onderscheid te maken naar leeftijd, ras, afkomst, geloof o.i.d..