Statutaire doelstelling


De Stichting heeft ten doel op een laagdrempelige manier mensen met elkaar in contact te brengen door middel van een wekelijkse gezamenlijke maaltijd, alsmede het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van boedelbeschrijving en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • actief fondsen te gaan werven;
  • samen te werken met organisaties en instellingen, de overheid en particulieren op de terreinen het doel betreffende;
  • het werven van donateurs en sponsoren;
  • het aanwenden van alle overige wettige middelen;

De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.